Adatvédelmi elveink

 •  Adatvédelmi tájékoztató

    manoposta icon gdpr file v2 Adatkezelő
      manoposta icon gdpr kezelo v1   Adatkezelések
    manoposta icon gdpr feldolgozo v1    Adatfeldolgozók 
     manoposta icon gdpr jog v1     Érintett jogai

     manoposta icon gdpr jogorvoslat v1   Jogorvoslatilehetőségek 

   

  Adatkezelő

  manoposta icon gdpr jogszabaly v1 Jogszabályi hivatkozások

  manoposta icon gdpr file v2

  Adatkezelés leírása


  Név:
   Top-Mode Kft. 

  Székhely: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 23.

  Levelezési cím, panaszkezelés: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 23.

  Cégjegyzékszám: 13-09-207568 

  Adószám: 28762582-2-13

  E-mail: info@manoposta.hu

  Telefonszám: +36 20 398-6722

  Weboldal (továbbiakban "Honlap"): https://www.manoposta.hu

  Webáruház elnevezése: Manóposta webáruház

  Jogszabályi hivatkozások

  Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató a 2011. évi CXII. törvény (Információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló törvény, továbbiakban: Infotörvény), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

  A Honlapon kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja (Adatvédelmi tájékoztató utolsó bekezdés). A módosított adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat a Szolgáltató azokkal szemben alkalmazhatja, akik nyilatkoztak annak elfogadásáról illetve akik igénybe veszik a szolgáltatásait.

  Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen Adatvédelmi tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@manoposta.hu e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdéseit.

  A jogszabályok (Info tv. és GDPR) szerinti fogalmak értelmezéseit itt találják, kérjük tekintsék meg (különösen az érintett, az adatkezelő és adatfeldolgozó fogalommeghatározásokat):

   • Info tv.: Wolters Kluwer - Netjogtár (link) 3. pont, 3.§.
   • GDPR:  Wolters Kluwer - Netjogtár (link) 4. cikk - fogalommeghatározások

   Adatkezelés leírása:

  A Top-Mode Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) https://www.manoposta.hu néven elérhető honlapjának célja a kézműves tevékenységet folytatni vágyó célközönség kiszolgálása, a kézművesség iránt érdeklődő emberek számára a kapcsolatteremtés megkönnyítése továbbá ezzel kapcsolatos termékek értékesítése.

  A Szolgáltatónak a https://www.manoposta.hu honlapjára vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a főoldalról.

  Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő felhasználókat, a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott E-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott E-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az E-mail címet megadta.

  Szolgáltató mint adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  Adatkezelési tevékenység

  manoposta icon gdpr tevekenyseg v1  Regisztráció
  manoposta icon gdpr tevekenyseg v1  Szerződés megkötése
  manoposta icon gdpr tevekenyseg v1  Teljesítés
  manoposta icon gdpr tevekenyseg v1  Kapcsolattartás
  manoposta icon gdpr tevekenyseg v1  Hírlevelek küldése
  manoposta icon gdpr tevekenyseg v1  Sütikezelés

   

  Honlapon végzett adatkezelési tevékenység

  Felhívjuk a figyelmét, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (GDPR 6. cikk, 'a.' pont) a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy bármikor jogosult tiltakozni személyes adataidnak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

  A) Honlap használatához szükséges regisztráció(fiók létrehozása)

  A kezelt személyes adatok: név, felhasználónév, E-mail cím, címadatok (számlázási és szállítási);

  Az adatkezelés célja: a Honlapra regisztrált személyek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a Honlap regisztrációval járó funkciók biztosítása: a megrendelési folyamat idejének lerövidítése, korábbi rendelések megtekintése, kedvezmények biztosítása;

  Az adatkezelés jogalapja: a Honlap regisztrációval járó funkciók igénybevételének feltétele;

  Az adatkezelés időtartama: 2 év inaktivitás után az Adatkezelő törli adatbázisából a személyes adatokat, amennyiben arról az érintett nem rendelkezik (kivéve egyéb jogszabályok kapcsán megőrzendő személyes adatok). A személyes adatok törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, legkésőbb a kérelem elintézésére fennálló határidő végén.

  Adatkezelésben érintettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó: 

  - Tárhelyszolgáltató

  - Informatikai üzemeltetés.

  B) Szerződés megkötése(megrendelés leadása, feldolgozása)

  A kezelt személyes adatok: név, felhasználónév, E-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám;

  Az adatkezelés célja: a szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek megismerése, annak elfogadásáról szóló nyilatkozat küldése megerősítő E-mail formájában;

  Az adatkezelés jogalapja: a személyes adat szolgáltatása a szerződéskötés előfeltétele. A személyes adatok megadása nélkül a Honlapon történő vásárlás nem kezdeményezhető;

  Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre;

  Adatkezelésben érintettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Tárhelyszolgáltató

  - Informatikai üzemeltetés.

  C) Szerződés teljesítése

  I)  Szállítás

  A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám, megrendelés szám. Utánvétes fizetési mód választása esetén a megrendelés értéke;

  Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése;

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése;

  Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre;

  Adatkezelésben érintetteka Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Tárhelyszolgáltató

  - Informatikai üzemeltetés

  - Szállításban és kézbesítésben résztvevő partnerek

  II/a) Fizetés - Paypal

  A kezelt személyes adatok: név, felhasználói adatok, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja.

  Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

  Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

  Adatkezelésben érintetteka Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Informatikai üzemeltetés

  - Fizetési szolgáltatók.

  II/b) Fizetés - Kártyás fizetés (CIB Bank)

  A kezelt személyes adatok: név, felhasználói adatok, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja.

  Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

  Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

  Adatkezelésben érintetteka Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Informatikai üzemeltetés

  - Fizetési szolgáltatók.

   III) Számlázás

  A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám;

  Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla kiállítás), számlák megőrzése;

  Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés];

  Az adatkezelés időtartama: 8 év;

  Adatkezelésben érintetteka Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Informatikai üzemeltetés

   IV) Könyvelés

  A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám;

  Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla kiállítása), számlák megőrzése;

  Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés];

  Az adatkezelés időtartama: 8 év;

  Adatkezelésben érintetteka Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Informatikai üzemeltetés;

  - Könyvelő partner.

   IV) Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén

  A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám.

  Az adatkezelés célja: a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés).

  Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés].

  Az adatkezelés időtartama: a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre.

  Adatkezelésben érintetteka Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Informatikai üzemeltetés;

  - Könyvelőpartner.

   D) Kapcsolatfelvétel

  A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok.

  Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Az adatkezelés időtartama: a) viszontválasz hiányában a Szolgáltató válaszának kiküldésétől számított 15 nap. b) Az érintett beszélgetést lezáró tartalmú válaszának kézhezvételétől számított 5 nap.

  Adatkezelésben érintetteka Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Informatikai üzemeltetés;

  E) Hírlevelek küldése

   A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím;

  Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése;

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a weboldalon elhelyezett jelentkezéssel;

  Az adatkezelés időtartama:az önkéntes leiratkozásáig;

  Adatkezelésben érintettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai;

  Adatfeldolgozó:

  - Informatikai üzemeltetés;

  F) Cookie (sütikezelés)

  Az anonim látogatóazonosítók (cookie-k, sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken, mint okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak, amikor meglátogatja honlapunkat. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

  A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a honlapunkat, a termékeinket érdeklődésének és igényeinek megfelelően kínáljuk az Ön számára, ezáltal könnyebb legyen oldalunk használata. A sütik segítenek felgyorsítani jövőbeni tevékenységeit és jobbá tenni az élményt oldalunk használata közben.

  Az időtartamuk szempontjából megkülönböztetünk úgynevezett munkamenet sütiket és állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg el nem hagyja honlapunkat. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készüléken, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan Ön ki nem törli őket. Oldalunk csak munkamenet sütiket használ.

  A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztatható a beállítás, hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg a böngésző információkat, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!

  Ha kikapcsolja az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, amíg a honlapunkon van. Például nem látogathatja meg a webhely bizonyos részeit.

  Ha különböző eszközöket használ a Manóposta webhelyének megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) bizonyosodjon meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön az Ön süti igényeinek megfelelően került beállításra.

  Ezek a sütik segítik a weboldalt használhatóvá tenni olyan alapvető funkciók lehetővé tételével, mint az oldal navigáció. A honlap nem tud megfelelően működni ezen sütik nélkül, így ezek elfogadása kötelező.

  A honlapra történő első belépéskor a képernyő alsó részén feljön egy ablak, abban található a Cookie szabályzat, mely leírást tartalmaz a honlapon használt egyes sütikről, azok funkciójáról, időtartamáról.

  A sütik engedélyezhetőek az "Elfogadom" gombra kattintva. A "Részletek" gombra kattintva lehetőség nyílik a sütik engedélyezésére és tiltására.

  Amennyiben a honlapon új süti(k) használatára kerül sor, akkor azokat szükséges elfogadni, engedélyezni. Ebben az esetben a képernyő alsó részén az ablak ismét felugrik és kiemelten jelzi azokat a süti csoportokat, ahol változás történt. Az új süti(k) elfogadása a fent ismertetett módon történik.

  Természetesen lehetőség van bármikor megnézni a korábban elfogadott sütiket és változtatni azokon. Erre az alábbi gombra kattintva van lehetőség: https://www.manoposta.hu/  

  Adatfeldolgozók

  Adatfeldolgozó 1. (informatikai üzemeltetés):

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Calexpert Kft.

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 1047 Budapest, Baross u. 79-89.

  Telefonszám: 

  E-mail cím: info@calexpert.hu

  Székhely: 1047 Budapest, Baross u. 79-89.

  Weboldal: https://www.calexpert.hu

  Tevékenység: az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az informatikai üzemeltetést végzi. A személyes adatok megismerésére jogosult, hogy a támogató feladatát el tudja végezni.

   Adatfeldolgozó 2.  (szállítás, kézbesítés):

  Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

  Telefonszám:

  E-mail cím: adatvedelem@gls-hungary.com

  Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

  Weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

  Tevékenység: az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a csomagok szállítását és kézbesítését végzi. A személyes adatok vonatkozó részének megismerésére jogosult, hogy a szállítási és kézbesítési feladatát el tudja végezni.

   Adatfeldolgozó 3.  (szállítás, kézbesítés):

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

  Telefonszám:

  E-mail cím: 

  Székhely: 

  Weboldal: 

  Tevékenység: a csomagok szállítását és kézbesítését végzi. A személyes adatok vonatkozó részének megismerésére jogosult, hogy a szállítási és kézbesítési feladatát el tudja végezni.

   Adatfeldolgozó 4.  (fizetési szolgáltatás):

  Az adatfeldolgozó megnevezése:  PayPal Pénzforgalmi Szolgáltató

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

  Telefonszám:

  E-mail cím: 

  Székhely: 

  Weboldal: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

  Tevékenység: az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a vásárolt termék vagy termékek ellenértékének az Adatkezelőhöz történő eljuttatását végzi. A személyes adatok vonatkozó részének megismerésére jogosult, hogy a ellenérték elutalását el tudja végezni.

  Adatfeldolgozó 5.  (fizetési szolgáltatás):

  Az adatfeldolgozó megnevezése:  CIB Bank Zrt.

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.

  Telefonszám:

  E-mail cím: 

  Székhely: 

  Weboldal: https://net.cib.hu/szerzodesi_feltetelek/index

  Tevékenység: az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a vásárolt termék vagy termékek ellenértékének az Adatkezelőhöz történő eljuttatását végzi. A személyes adatok vonatkozó részének megismerésére jogosult, hogy a ellenérték elutalását el tudja végezni.

  Adatfeldolgozó 6.  (tárhelyszolgáltatás):

  Az adatfeldolgozó megnevezése:  Tárhely.Eu Kft.

  Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

  Telefonszám: +36 1 789 2 789

  E-mail cím: support@tarhely.eu

  Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

  Weboldal: https://tarhely.eu/kapcsolat/

  Tevékenység: az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a Honlap tárhelyével kapcsolatos szolgáltatást végzi. Személyes adatok megismerésére közvetlenül nem jogosult.

  Érintett jogai

  Tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

  Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A kérelmeket az Adatkezelő elérhetőségein lehet benyújtani.

  Az Adatkezelő minden olyan címzettet (adatfeldolgozót) tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az alábbi a)-f) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja.

  Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéri.

  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  a) Hozzáférési jog: Ön jogosult visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama, ha az adatokat az Adatkezelő nem Öntől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

  b) Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

  c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy kérelmezte a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  d) Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

  e) Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakozott az adatkezelés ellen. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  f) Adathordozhatósághoz való jog: ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen, szerződés teljesítése érdekében alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

  Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

  Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

  Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

  Jogorvoslati lehetőségek

  Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

  Ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz forduljon, valamint panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál.

  Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

  Levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

  Telefon: +36 1 391-1400

  Fax: 36 1 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Web: https://naih.hu/

   

   Utolsó módosítás: 2024.03.25. (formai és tartalmi változások)

 • FŐOLDAL
 • TERMÉKEK
 • MANÓSAROK
 • KAPCSOLAT
 • BEJELENTKEZÉS